بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ می زدند،

اما قورباغه ها جدی جدی می مردند.  (؟)

*****

می خواهم هسته ی سر هستی را بشكافم،

آقای البرادعي؛

                    رخصت.

****

ای ميلم پر است از نامه های نرسيده،

آنقدر كه فرصت نمی كنم حذفشان كنم.   (مرحوم دكتر حسيني)

   + چوپان - ٦:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٢/۱٥