دست به دست مدعي، شانه به شانه می روی

                      آه که با رقيب من جانب خانه می روی

                                                                      کدکنی

       سالی نيک، موسی پر کليک و دنيايی به دات کام داشته باشيد

   + چوپان - ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱/٢