ز سوز هجر وی اش بساز بخون جگر

      مگر به ضجه برون آيد آفتاب، روز دگر

   + چوپان - ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱/٢٥