اطاعت از دستور

...دردا که شعاع ثمره پهلوانی، میدان های بازی آفرید و منادیان شهامت در میدان زندگی مصلوب!
تیر خویشاوندان فریب خورده به قلب مشدی ها نشانه رفت تا اسارت پایدار بماند، تو چه داری ای جهل که افسونت برادر را به خون برادر تشنه می سازد...

در زندگی قطعه چوبی شناور بر آبیم .بهترین راه، سپردن خویش بر دست امواج خروشان آب است چرا که مقاومت نتیجه ای جز خستگی و کسالت در بر نخواهد داشت، بهتر است وانمود کنیم در حال لذت بردن از شنای خویش هستیم. شگفت این که نیروی پرتوان طبیعت یا سرنوشت، همراه با بدبختی های انسان، صبری به او می بخشد تا تن خسته او بتواند کوبه بارش را تا ابد بر دوش کشد.

"بی نوا"

   + چوپان - ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/٦