خلیل جبران

«همیشه به یاد داشته باشید: دزد نیازمند است. دروغگو ،مردی است ترسو. صیاد، اگر شکار شبتان نشود، شکار نگهبان ظلمت خویش است. اگر آنان را نپذیرید، در هیچ عملی که انجامش می دهند، بی تقصیر نیستید.»
حرف زدن آسونتر تر از سکوته، وقتی ساکتیم مجبوریم فکر کنیم. شایدم اینجوری نباشه.
بی نوا،نی چوپانه نه خودش.

«بی نوا»

   + چوپان - ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/٢۸