چرا؟

نیمه شب بود و هوا سرد.با پسر خالم و رفیقش از جنگل اومدیم بیرون.نمی دونم چرا اون لحظه و اونجا به ذهنم رسید: همه اش شعار میدی که آدم دیگرانو میتونه گول بزنه ولی خودشو نه.با این حال بازم داری خودتو گول میزنی!
«بی نوا»

   + چوپان - ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/۳٠