رمضان

يك ماهی بايد رفت پی فرصت پيش آمده. سفره ی خدا كه بی بركت نيست. دست دراز كنيم و هرچه می توانيم برای همه طلب كنيم به تمنا. اين يك ماهه فراموش نشويم.

 التماس دعا

   + چوپان - ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٦/۱٧