به نام حضرت دوست

دلتنگی های بزرگسالی آنقدر شده که از گذشت روزگار و بزرگتر شدنی که هر روز آرزویش را داشتم پشیمانم. کودکی در آرزوی بزرگسالی، و بزرگسالی در حسرت کودکی. نه دوست من! این خبرها هم نیست که می گویند. همین بزرگسالی ما هم پر شده از کودکی های آن موقع. خوب نگاه کن، از ما بچه تر هم مگر هست؟

   + چوپان - ۸:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٢۳