در زندگی زخمهایی است که روح را مثل خوره، ساکت و در انزوا می خورد و می تراشد.

یکی از این زخمها فارسی نداشتن ویندوز و دیگری کیبرد انگلیسی است. آنقدر هم مشغله کاری روی سرم ریخته که دستم با قلم غریبه شده.

خودمونیم شما چرا حالی از ما نپرسیدید؟

   + چوپان - ۸:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۸/٢٧