قبول دارم که مرز خاصی بین داستان و واقعیت نیست، اما قرار نبود اگر دویدیم و داد زدیم آی گرگ، کسی خیال کند که قصه نبوده. شکایت نکنم ولی از دوستان اهل مطالعه انتظار بیشتری داشتم در شناخت داستان.

یک بار دیگر اگر تمایلی بود نگاهی بیاندازید به داستان پیشین.

   + چوپان - ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٧