تار مو

به نام خدا

همیشه بین بد و خوب فاصله است. گاهی به اندازه یک جهان, و گاهی یک تار مو.

"حر" کسی است که راه بر بهترین و مظلوم ترین فرد زمان می بندد. زشت ترین کار در قبال بهترین افراد. و اول کسی که پای به میدان می گذارد و اولین شهید دشت ماندگار کربلا. گفته اند از شرم کاری که کرد, پس از قبول توبه و عنایت امام, از اسب پیاده نشد و یک سر به سوی میدان تاخت تا از هیبتش اهل حرم نهراسند. و نیز شوق دیدار معبود صبر از وی ربوده بود.

داستان "حر" داستان انسانی است که از هول گناهان مکرر و عظیم به مرز ناامیدی از بخشش حضرت حق رسیده است. اما در توبه صالحان, خدا چنان شوق بازگشت دارد که سیاه بخت ترین فرد تاریخ به اندک زمانی سیر آفاق می کند. گویی از روز ازل نقش او را نیکو در انداخته اند.

و من عشقتنی, فعشقته,

و من عشقته, فقتلته ...

بهای خون عاشق را خدا خود خواهد پرداخت.

   + چوپان - ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۱۱