بتهای سامری

به نام حضرت تو

-«خواهد که بردمد صبحی به روشنی»

از رهگذر شنید پاسخ بدین سوال :

-«تعبیر خواب خوش آیا که روشن است؟»

-«آری به روشنی .

لیکن بدین نبرد شرطی است ای عزیز؛

هرکس که بت شکست با فر ایزدی

 اول به نفس خویش بنموده سرنگون

                                                                         بتهای سامری

                                                                                                       بتهای سامری »

***

از تولستوی خوانده بودم « نمیدانم چرا همه در فکر اصلاح جامعه ی بشری هستند ولی کسی در فکر اصلاح خود نیست» .

 این هم حقیقتی است در خور. تا بحال شده از خط کشی عابر پیاده بی منت و با احترام به قانون بگذریم . یا از همین نمونه های دم دستی که بهتر می دانی. اما در عوض به همه ی نظم کاینات  انگشت اتهاممان نشانه رفته. یادم می آید دوستان سیاسی ایام دانشگاه با آن حرفهای همیشه قشنگ و آن تب بالای سیاسی گری ـ خودم را مستثنی نکنم یک وقت ـ همین که انتخاب می شدند ورق بر می گشت. و چه برگشتنی.

راستش را بگویم؛ نسل قبلی که به اعتقاد بنده مسبب اصلی بسیاری از همین دربه دری های امثال من است با آن استدلال تحمیق کننده لااقل بیلان عملی داشته. اگرچه در چارچوب تفکر غالب زمان خودش. ما چه داشته ایم؟ صرفنظر از اینکه اجازه ی خودنمایی خاصی هم داده نشده ولی بسیار دیده ام که با عرض معذرت دوستان یا همان خودمان  گــــــــــــــند زده ایم . این که استاد نداشته ایم اینکه امکانات و خودباوری و هزار چیز دیگر هم قبول ولی مرد و مردانه خودمان به خودمان تکیه میکنیم؟ حرفمان را باور داریم؟ و مهمتر از همه؛ چیزی در کفه ی اعمال داریم یا نه ؟ بشکنیم این بتهای سامری را. کمک کنید  حصار بدبینی و نا امیدی اطرافم رابشکنم . پایه ای دوست من؟ قرارمان کی؟

                                                                                                 -  چوپان -

/ 9 نظر / 5 بازدید
مريم(لئورا)

سلام دوست عزيز . سال نو مبارک .برایتان سالی سرشار ار پیروزی و سرباندی آرزومندم.

آرش

سلام داداشی فعلآ بی خيال نسل و نظم و بيلان بگذار هر چه می خواهند بگويند به قول فروغ : لعنت به هر چه ماهی و هر چه مرغ! ... بی خيال اين لباسهای مسخره! از همه ی اينها بگذريم تا بگويم: عيدت مبارک بهترين سالهای عمرت را برايت آرزو مي کنم نمی دانی چقدر از شاديت شاد ميشوم زنده باشی هزار سال

بدون نام

از لب دوست شنيدم که به ترديد سوالی پرسيد: «خانه ی دوست کجاست »؟ و مرا پاسخ گفتارش نيست که خودم گمشمده ی خانه ی رويایی دوست در دل کوچه ی بن بست اميد پی فردا بودم!

سید

چون نمیتونم چیزی بگم میگم جالب بود.موفق باشی.

سلام استاد . چرا نیستید دیگه؟!

فرزين ابرمرد

عادت کرديم.سعی کن زودترمطالبت روعرضه کنی.

سيد

پيروزی قاطع ودلچسب استقلال تهران مقابل برق مبارک.

پيروزی قاطع ودلچسب استقلال تهران مقابل برق مبارک.