سینوس سه پی دوم

به نام خدا

همیشه باید درک درستی داشت از این حالت سینوسی زندگی. گاهی بر تخت نشستن و گاهی برسر کوفته شدن. شکر خدا بر حسب جبر زمانه و تجربه هر از گاهی تلنگری می‌زنم به خودم، اما چه می‌شود کرد. گاهی از جایی که فکرش را نمی‌کنیم اتفاق می‌افتد.

سال 88، علی رغم همه احترامم به آن، سالی بود که برایم در حضیض این نمودار به پایان رسید. و اگر بخواهم با کمک سوابقی که از این سری‌های زمانی دارم پیش‌بینی کنم، باید بگویم حدود یکسالی حوالی همین نقطه حضیض و حتی پایین‌تر، جا خوش کرده‌ایم. تا خدا چه خواهد.

/ 5 نظر / 21 بازدید
آذر نظری

سلام امیدوارم سال جدید همیشه بر تخت باشی و حالشو ببری. سال نو مبارک[گل]

ناشناس اشنا

سلام دست بردار از پیش بینی . دم رو غنیمت شمار. تفلد عید شما مبارک. سال خوبی داشته باشید[گل]

آفتاب

امیدوارم هیچ وقت در مینیمم مطلق این نمودار قرار نگیری

محمد صادق

با ماشین حساب .حساب کن سریعتر به نتیجه میرسی .عیدتون مبارک