به نام خدا

مقدمه: طبق آمار اعلامی از سوی فرانسویان، نزدیک به نیمی از کودکان این سرزمین فرزند پدر شناسنامه ای خود نیستند. و عجیب نیست در آن سرزمین جسارت به نور عالمین، حبیب پروردگار، محمد مصطفی ص.

***

نباید در مسیرها زیاد سخت گرفت. شاید بهداشت عمومی و حتی اغذیه ای مسیرهای اربعین اصلن باب طبعتان نباشد. ولی با آن چیزها که من دیدم، بعد از مراجعت از عراق و شاید قبل تر هم من و همراهان باید رو به قبله می شدیم. از نجف یک صد و هشتاد میل میشمری و از آنجا باز شماره میلها صفر می شود. حدود هشتاد میل از شروع مجدد گذشته بودیم که تصمیم گرفتیم به اتراق(اطراق؟!). حسینه ای بود مجلل و مجهز از آیت الله حکیم. با وای فای رایگان. همانجا رحل اقامت شبمان را افکندیم. و مشغول شدیم به استراحت و ماساژ و شست و شوی لباسها و جورابها.

محفلی بود سراسر پر از دوستان ایرانی و غیر ایرانی. آن شب با دوستی عراقی آشنا شدیم به نام حسین العگیلی! بله العگیلی. گ را هم برایم نوشت. من آنجا چ هم دیدم. مثلن پنچری را می نوشتند بنچرچی. خلاصه انکه در کنار حسین به ما خوش گذشت و شب بسیار خوبی بود.

اما احساس می کنم اصل پیاده روی از روز دوم شروع شد. و سیل عاشقان در خروش بود. مهیب و پر شور.

/ 0 نظر / 40 بازدید