مجدداً سلام.

مقصر اول و آخر ننوشتنم خودم هستم. قبل از هرچیز اعتراف کنم تا متهم نشوم به بهانه آوردن و جاخالی دادن.

دلم بدجوری هوای نوشتن کرده برای همین هم دوباره قلم را آورده‌ام نزدیک و اماده‌ایم که بپریم. من و قلم.

این اتحاد و این کمپانی را از یاد نبرید، من و قلم.

/ 0 نظر / 6 بازدید