چرا؟

نیمه شب بود و هوا سرد.با پسر خالم و رفیقش از جنگل اومدیم بیرون.نمی دونم چرا اون لحظه و اونجا به ذهنم رسید: همه اش شعار میدی که آدم دیگرانو میتونه گول بزنه ولی خودشو نه.با این حال بازم داری خودتو گول میزنی!
«بی نوا»

/ 2 نظر / 5 بازدید
بد جنس

چطوری چوپان دروغگوی بی نوا؟ تو ممکنه بتونی ديگران رو گول بزنی ولی منو نمی تونی

مريم

چرا؟ چرا نداره! ميدونی چرا؟ چون ما آدميم و تو پوستو استخونمونه که دروغ بگيم و گول بزنيم. تو وجود ما اين هست و نميتونيم جز اين باشيم.کاش جز این بودیم..... من درد در رگان ام حسرت در استخوان ام چيزی نظير آتش در جان ام پيچيد.....